Firmast

 OÜ Hooldus Pluss alustas tegevust  1. jaanuaril 2008.a. Riigi Kinnisvara AS tütarfirmana senise hooldusosakonna baasil, eesmärgiga jätkata ja edasi arendada kinnisvara korrashoiu tagamise teenuse osutamist tehnohoolduse, heakorra ja väikesemahuliste ehitusremonttööde valdkonnas.  


Teenuse osutamise piirkonnaks on Tallinn ja selle lähiümbrus.  


Tehnohoolde, heakorra ja väikesemahuliste ehitusremonttööde teenuste väljakujundamise lähtekohaks on kinnisvara korrashoidu tagavate tegevuste standardis EVS 807:2010 kirjeldatud tegevuste sisu ja neile esitatavad nõuded.