Teenused

Ehitiste ja tehnosüsteemide tehniline hooldamine on regulaarne tööde kompleks selleks, et hoida ehitised ja nendes paiknevad tehnosüsteemid vastavuses ettenähtud nõuetele.

Hooldus Pluss OÜ lähtub oma teenuste pakkumisel kinnisvara korrashoiu standardist EVS 807:2010.

 

Pakume hoone ja hoones olevate seadmete tehnohooldust ning avarii-dispetšerteenust.

 

Tehnohooldust teostatakse järgmistel ehitise ja tehnosüsteemide osadel:

Krunt ja rajatised,

Põhitarindid,

Sisetarindid,

- Keskkonnatehnika (küttesüsteem, veevarustus, veevarustusseadmed, kanalisatsioon, ventilatsioon, kliimaseadmed ja muud seadmed),

- Elektrisüsteemid,

- Nõrkvoolusüsteemid (ATS, valve- ja jälgimisseadmed, fonosüsteemid, muud automaatikaseadmed).